Met plezier blijven werken


Je werkt. Met plezier. Dat wil je graag zo houden. Ook nu je te maken krijgt met een handicap of ziekte. Hoe krijg je dat voor elkaar?


Uit de WIA blijven


Nog altijd belanden veel mensen die ziek worden of een handicap krijgen in de WIA. Ze worden dan ontslagen, meestal na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Blijkt uit een keuring dat je echt niet meer kunt werken, dan biedt de WIA een stabiel inkomen, al is het geen vetpot. Maar als je wel kunt en wilt werken, is de WIA vaak een fuik waar je maar met moeite weer uit komt. Geen wonder dat er tegenwoordig veel gedaan wordt om te voorkomen dat mensen in de WIA belanden. Je kunt daar ook zelf veel aan doen. Hier zijn wat tips.


Goede verhouding met je baas en collega's


Zorg voor een goede verstandhouding met je (afdelings)chef en met je directe collega's.
Vertel hen over je ziekte en welke gevolgen die heeft. Schep wel duidelijkheid over je beperkingen, maar ook over de oplossingen die je zelf hebt gevonden om die te compenseren. Bedenk ook wat je juist niet wilt vertellen. Niet iedereen hoeft alles van je te weten.


Goede afspraken op het werk


Maak goede afspraken over de taakverdeling en de indeling van het werk, zodat je een volledige bijdrage levert, een bijdrage waar anderen op kunnen rekenen. Vraag hulp als het nodig is, maar pas op dat je niet te veel op je collega's gaat 'leunen'. Probeer een goede balans te vinden door niet meer te doen dan je kunt, maar ook niet minder.


Als je werk steeds moeilijker gaat


Merk je dat je werk door je handicap of ziekte steeds moeilijker gaat, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de arbodienst. Vertel wat er aan de hand is en zoek samen naar oplossingen. Dreig je arbeidsgehandicapt te raken, dan zal de arbodienst in overleg met jou en je werkgever een re-integratieplan opstellen. Daar staat in wat er gedaan kan worden om jou bij je eigen werkgever aan het werk te houden. Als je je ziek meldt, is het opstellen van zo'n re-integratieplan zelfs verplicht.

 

Je baan afstemmen op je mogelijkheden


Misschien is het al voldoende dat je werkplek anders wordt ingericht, dat je aangepast meubilair krijgt, dat je werk anders wordt ingedeeld of dat je takenpakket verandert. De arbodienst overlegt hierover met jou en je werkgever. Je werkgever kan subsidie krijgen voor bijvoorbeeld aanpassing van je werkplek. Als je op die manier aan het werk kunt blijven in je eigen functie is dat natuurlijk mooi meegenomen.

 

Minder gaan werken


Misschien kun je je eigen werk prima aan, maar niet meer hele dagen of een hele werkweek. Neem in zo'n geval nooit zelf ontslag voor de uren die je niet meer kunt werken, want dan verlies je een deel van je uitkeringsrechten. Je kiest er toch ook niet zelf voor om minder te werken, je wordt daartoe gedwongen door je handicap of ziekte. Meld je dus ziek en overleg met de bedrijfsarts of de arbodienst voor hoeveel uren je nog wel aan het werk kunt.

 

Ander werk gaan doen


Kun je je eigen werk niet of nauwelijks meer aan, dan kun je ook overwegen om ander werk te gaan doen. Dan moet je werkgever proberen een andere functie voor je te zoeken. Lukt dat niet, dan kun je zelf een andere plek gaan zoeken. Er zijn allerlei regelingen om re-integratie bij je oude werkgever of in een nieuwe baan mogelijk te maken, zie de pagina over re-integratie.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.