Omscholing


Als je door je handicap of ziekte je oude werk niet meer kunt doen, is het soms nodig om opleiding te doen voor werk dat wel bij je mogelijkheden past. Van een eenvoudige cursus, tot het leren van een heel nieuw vak. Het UWV betaalt je opleiding dan.


Heb je een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (Wajong of WIA) en wil je een opleiding gaan doen? Vertel dat dan aan je vaste consulent of arbeidsdeskundige. Je kunt de arbeidsdeskundige vragen om mee te denken over opleidingsmogelijkheden, maar dan maak je je wel erg afhankelijk van zijn of haar de medewerking. Je kunt je ook zelf al uitzoeken welke opleiding geschikt is, bijvoorbeeld met een consulent arbeidsre-integratie van MEE of iemand van het Steunpunt Opleiding en Handicap van het ROC (Regionaal Opleidings Centrum).


Bedenk welke opleiding of cursus je zou willen volgen en waarom die opleiding juist voor jou geschikt is. Zoek uit hoe lang de opleiding gaat duren en wat het gaat kosten. Zet op een rijtje wat je allemaal nodig hebt om die opleiding te volgen, bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal of een vervoersvoorziening. Zoek uit op welke functies je zou kunnen solliciteren als je de opleiding eenmaal achter de rug hebt, en waarom juist die functies jou op het lijf geschreven zijn. Zo kun je het UWV overtuigen om je een re-integratietraject met omscholing aan te bieden. Zolang je nog bezig bent met de om- en bijscholing loopt je uitkering gewoon door.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.