Alles over de Wajong


Als je al voor je zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt was of tijdens een opleiding voor je dertigste arbeidsongeschikt raakt, kun je inkomen krijgen in de vorm van de Wajong-uitkering.

 

Vanaf 1 januari 2010: de nieuwe Wajong

 

Vraag je nu Wajong aan, dan helpt het UWV je eerst op allerlei manieren om werk te vinden. Pas als dat (nog) niet lukt, of als je niet genoeg kunt verdienen krijg je een (aanvullende) uitkering.

 

Aanvraag en (voorlopige) beoordeling

 

Om de Wajong vanaf je 18e te krijgen, moet je die vier maanden voor je 18e verjaardag aanvragen. Krijg je een ziekte of handicap tijdens studie of opleiding, dan moet je de Wajong binnen acht maanden aanvragen. De uitkering start dan een jaar nadat je arbeidsongeschikt werd. Na je aanvraag krijg je een gesprek met een arts en arbeidsdeskundige. Als je volgens het UWV zonder hulp kunt werken krijg je geen Wajong. Als je helemaal niet kunt werken, krijg je een uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon. Als je wel (deels) kunt werken helpt het UWV je om werk te vinden dat past bij je mogelijkheden.

 

Hulp en inkomen bij werk vinden en studie

 

Als hulp nodig hebt met werken of studie maak je met het UWV een participatieplan. Hierin staan afspraken over hoe je best aan werk kunt komen, bijvoorbeeld met een opleiding of begeleiding bij het zoeken naar werk. Een re-integratiebedrijf helpt je bij de uitvoering van het plan. Zolang je nog geen baan hebt gevonden, krijg je een volledige Wajong-uitkering. Als je een opleiding volgt krijg je een aanvulling op je studiefinanciering van 25% van het minimum(jeugd)loon.

 

Hulp en aanvulling op je loon

 

Ben je eenmaal aan de slag, dan kun je nog hulp krijgen in de vorm van een jobcoach, hulpmiddelen of vervoer van en naar je werk. Verdien je te weinig? Dan vult de uitkering je inkomen aan. Als je tot 20% van het minimumloon verdient, vult de uitkering dat aan met 55% van het minimumloon zodat je op 75% uitkomt. Verdien je meer, dan blijft de aanvulling en mag je de helft van elke extra verdiende euro houden. Je totale inkomen kan door de aanvulling niet boven het minimumloon uitkomen, dan wordt de uitkering verlaagd.

 

Definitieve beoordeling

 

Als je 7 jaar Wajong hebt gehad en ten minste 27 jaar bent krijg je de definitieve beoordeling van wat je ondanks je ziekte of handicap nog kunt verdienen (verdiencapaciteit). Als je die verdiencapaciteit volledig gebruikt, kan je inkomen met aanvulling van de Wajong uitkomen op 100% van het minimumloon (als je werkt met begeleiding van een jobcoach en met loondispensatie zelfs op 120% van het minimumloon). Als je minder werkt is je inkomen lager, maar altijd minstens 75% van het minimumloon.

 

Veranderingen in je situatie

 

Zolang er niets verandert in je situatie loopt de uitkering door tot je 65e. Als je geen hulp meer nodig hebt stopt de uitkering, bijvoorbeeld:

  • als bij een herbeoordeling blijkt dat je ten minste 75% van het minimumloon kunt verdienen
  • als je langer dan een jaar meer dan het minimumloon verdient
  • als je langer dan vijf jaar meer dan 75% van het minimumloon verdient

 

Het UWV kan de Wajong ook stoppen als je de afspraken in het participatieplan niet nakomt of passend werk of herbeoordeling weigert. Het UWV kan je uitkering verlagen naar 55% van het minimum(jeugd)loon als je niet genoeg je best doet om aan het werk te komen. Soms kan de Wajong weer opnieuw opstarten. Neem daarvoor contact met op met het UWV.

 

Meer weten?

 

Meer informatie over de nieuwe Wajong vind je op de speciale websites www.uwv.nl/wajong of www.wajongwerkt.nl of in de volgende brochures op de website van het UWV:

 

  • Op eigen kracht maar niet alleen
  • Op weg naar werk met de Wajong
  • Een eigen inkomen met de Wajong

 

Ervaringen van andere jongeren vind je op de websites Wajongmagazine en Wajong Café . Let op: de informatie op deze websites gaat vaak nog over de oude Wajong.

 

Tot 31 december 2009: oude Wajong

 

Had je de uitkering al voor 2010 (of vraag je de Wajong opnieuw aan omdat je gezondheid weer verslechterd is) dan val je onder de oude regeling en verandert er niets: je krijgt een uitkering van hoogstens 75% van het minimum (jeugd)loon. Je komt niet in aanmerking voor de begeleiding en ondersteuning bij het vinden van werk van de nieuwe Wajong (nog niet, misschien gaat dat nog veranderen).

 

Meer weten?

 

Informatie over de oude Wajong vind je in de volgende brochures:

 

  • De Wajong-uitkering (algemene informatie)
  • Wajong en werken
  • Wajong en veranderingen

 

Je kunt deze brochures bestellen via Weldergroep. Meer informatie en ervaringen van andere jongeren vind je ook op de websites Wajongmagazine en Wajong Café .

 

 

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.