Je eigen geld


Zelfstandigheid. Op je eigen benen staan. Je eigen weg gaan. Daar heb je geld voor nodig. Waar komt dat vandaan? Er zijn vier mogelijkheden:
 
Minimum(jeugd)loon


Ga je aan het werk, dan hangt je salaris natuurlijk af van het werk dat je doet. Je hebt tenminste recht op het minimumloon voor jouw leeftijd. Helaas stelt dat niet veel voor. Je kunt daardoor met een minimumjeugdloon tot je twintigste eigenlijk niet zelfstandig wonen. Om je een indruk te geven: sinds juli 2009 is het minimumjeugdloon voor een achttienjarige bij een volledige werkweek iets meer dan € 600 netto per maand. Vanaf je drieŽntwintigste heb je recht op het volwassen minimumloon. Dat is bij een volledige werkweek ongeveer € 1.400 netto per maand. Deze bedragen worden twee keer per jaar iets verhoogd, je vindt de actuele bedragen op de website van het ministerie.


Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Wajong, WIA en WAO)


Kun je door je handicap of ziekte niet (of niet volledig) werken, dan heb je meestal recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Ben je van jongs af aan arbeidsongeschikt dat is dat de Wajong, of tijdens je studie arbeidsongeschikt geworden dat is dat de Wajong. Werkte je toen je arbeidsongeschikt werd, dan krijg je de WIA (of de voorganger daarvan, de WAO).

 

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid word je eerst gekeurd. Vervolgens kijkt een arbeidsdeskundige wat voor werk je met jouw mogelijkheden en beperkingen nog voor werk zou kunnen doen. Er wordt gekeken naar 'algemeen geaccepteerde arbeid', ook wel 'gangbare arbeid' genoemd. Zijn er voldoende banen te vinden die je nog zou kunnen doen, dan wordt je 'afgeschat': geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Je krijg dan geen uitkering of een gedeeltelijke uitkering. Lees meer over keuringen op de pagina medische keuringen.

 

Andere uitkeringen


Als je werkloos raakt en lang genoeg gewerkt hebt krijg je een ww-uitkering via het UWV. Heb je daar geen recht op en ook geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan blijft alleen de bijstand over. Die krijg je van de Sociale dienst van je gemeente. Voor deze uitkeringen gelden strenge regels.

 

Studiefinanciering


Als je een dagopleiding volgt, heb je meestal recht op studiefinanciering in de vorm van een basisbeurs en rentedragende leningen. Studiefinanciering wordt verzorgd door de IB-groep in Groningen. Ze hebben een uitgebreide website met informatie voer de verschillende mogelijkheden.


Je kunt je studiefinanciering aanvullen met je Wajong-uitkering. Die uitkering wordt door de studiefinanciering net zo behandeld als een bijbaantje. Pas als de uitkering netto hoger uitvalt dan het maximale bedrag dat je mag bijverdienen heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Voor de Wajong geldt de basisbeurs niet als inkomen. Die wordt dus ook niet verrekend met je uitkering.

 

Zak- en kleedgeld, in een woonvorm of instelling


Woon je in een AWBZ instelling zoals een woonvorm voor gehandicapten, dan moet je daarvoor een hoge eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage kun je sinds 2009 niet meer voor de belasting aftrekken als buitengewone uitgave.

Je houdt meestal niet meer over dan een zak- en kleedgeld. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen, maar minstens ongeveer € 280 per maand (als alleenstaande). Van dat geld moet je alles doen, behalve wonen en eten. Dat lukt vaak niet. Het is dus zaak om inventief te zijn. Bijvoorbeeld door bij de gemeentelijke sociale dienst bijzondere bijstand aan te vragen voor verschillende kosten. Of door geld aan te vragen bij fondsen die individuele financiŽle hulp verlenen. Maar het blijft behelpen.
 
Meer over wonen in een woonvorm voor gehandicapten staat op de VSN-pagina Minder zelfstandige woonvormen (zorg met verblijf) .

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.