Inkomensgrenzen en eigen bijdragen


Voorzieningen voor mensen met een handicap of ziekte zijn zelden gratis. Vaak moet je bijbetalen. En sommige voorzieningen krijg je alleen bij een laag inkomen. Inkomensgrenzen spelen bijvoorbeeld een rol bij belastingvoordeel, vervoersvoorzieningen en toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Een eigen bijdrage betaal je voor AWBZ-voorzieningen zoals zorg, hulp en begeleiding en Wmo-voorzieningen zoals woningaanpassingen en hulpmiddelen (behalve bij een rolstoel: je hebt altijd recht op een gratis rolstoel, ongeacht je inkomen). Hoe hoger je inkomen, hoe meer eigen bijdragen je betaalt. De overheid legt wel een inkomensafhankelijk maximum vast. Hoeveel zorg en voorzieningen je ook krijgt, je betaalt nooit meer dan 15% van je inkomen.


Let op: sommige gemeenten vragen bij Wmo-voorzieningen nog een zogenaamde besparingsbijdrage hoewel ze dat niet mogen. Maak daartegen altijd bezwaar.

 

Armoedeval


Soms pakken de eigen bijdragen en inkomensgrenzen oneerlijk uit. Vooral als je inkomen net iets hoger ligt dan het sociale minimum en veel gebruik maakt van verschillende regelingen en voorzieningen. Je betaalt dan telkens een hoge eigen bijdrage met als gevolg dat je netto soms minder overhoudt dan de bijstand. Deze situatie wordt ook wel de armoedeval genoemd. Dat is erg ontmoedigend. Je krijgt het gevoel dat je wel gek zou zijn om (meer) te gaan werken. Alles wat je verdient, wordt toch weer gekort op je uitkering, of je mag het weer inleveren aan hoge eigen bijdragen. Er is nog niet echt een oplossing voor bedacht. Wel hebben veel gemeenten een eigen beleid om armoede te bestrijden. Ze versoepelen dan bijvoorbeeld de regels voor de bijzondere bijstand. Neem hier zo nodig contact over op met de gemeentelijke sociale dienst. Ook als je betaald werk hebt of een uitkering krijgt van het UWV.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.