Hulp bij het waarmaken van je ambitie


Een Foundation met Bart de Graaffs naam ervoor. Dat klinkt als rinkelende collectebussen, maar dan midden in de nacht. En dat is het ook, nou ja bijna dan. Dat geld zal waarschijnlijk op een andere manier binnen moeten komen, maar een eigen gezicht heeft het zeker. Het is spannend, brutaal en gaaf, net zoals Bart. De oprichters ervan weten precies wat ze ermee willen: echte doorzetters met een ingrijpende ziekte of handicap helpen hun (zakelijke) ambitie waar te maken. Door al zijn ambities werd Bart 'onsterfelijk' en de bedoeling nu is om andere dat ook te maken.

 

Wat doet de Bart Foundation?
De Bart Foundation is een stichting die sinds kort (na de dood van Bart de Graaff) in het leven is geroepen. De missie van de Bart Foundation is dat zij jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap de kans geven hun ambitie waar te maken. Het gaat hierbij om mensen met veel wilskracht en doorzettingsvermogen, die het ondanks alles net niet lukt om die ambitie te realiseren. Bart heeft zijn ambitie kunnen waarmaken: een eigen TV- en radiostation! Er zijn veel mensen die net als hij ook wilskracht en doorzettingsvermogen hebben, maar net niet over de juiste middelen of contacten beschikken. Bart heeft zijn ambitie kunnen waarmaken door zijn ongelooflijke doorzettingsvermogen en wilskracht. Ondanks dit, had Bart waarschijnlijk nooit zijn doel kunnen bereiken als hij geen hulp van zijn vrienden had gehad čn niet over het juiste talent had beschikt. Veel mensen met een ziekte hebben wel zijn doorzettingsvermogen en wilskracht, maar vinden niet de juiste weg om hun doel of ambitie waar te maken. De Bart Foundation is er voor deze mensen, juist om dat ene duwtje te geven. Zodat zij, net als Bart, hun ambitie kunnen waarmaken.

 

Wat voor ambitie?
Ambitie is overigens een begrip dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Het gaat in dit geval niet om een wens met een eenmalig karakter. Zoals iemand die bijvoorbeeld eens een ballonvaart wil maken of iemand die een keer wil kennismaken met een bekende artiest. Met ambitie wordt echt een baan of een beroep bedoeld, dus met een structureel karakter.

 

Jonge mensen met een ingrijpende ziekte kunnen zich bij de Bart Foundation aanmelden wanneer ze hulp willen hebben bij het realiseren van hun ambitie. De aanmeldingen zullen aandachtig worden bestudeerd, waarna een selectie wordt gemaakt van de mensen die De Bart Foundation kan en wil helpen.

 

Hoe kan de Bart Foundation mij helpen?
Wil je dat de Bart Foundation je helpt? En kun je jezelf vinden in bovenstaande tekst? Ga dan naar de website van de Bart Foundation en vertel hun je ambitie!!!

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.