Een eigen bedrijf


Een eigen bedrijf kan een prima oplossing zijn voor mensen met een handicap of ziekte: het is veel flexibeler dan een baan in loondienst. Je kunt zelf je tijd indelen, je werktempo bepalen en beslissen wanneer je opdrachten aanneemt en wanneer niet. Als je dat wilt, kun je van huis uit werken en mensen uit je directe omgeving inschakelen om je te helpen. Bovendien kun je gebruik maken van een aantal persoonlijke eigenschappen die je door je handicap of ziekte vaak toch al flink ontwikkeld hebt: je hebt organisatietalent, je weet creatieve oplossingen te bedenken en je laat je niet gemakkelijk uit het veld slaan. Er zijn verschillende regelingen waar je gebruik van kunt maken bij het starten van een eigen bedrijf.

 

Iets voor mij?


Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. Je moet zakelijk inzicht hebben, je diensten of producten kunnen verkopen en risico's durven lopen. Er komt heel wat bij kijken: geld lenen, contracten afsluiten met klanten en met leveranciers en een goede administratie op poten (laten) zetten. Ook moet je verzekeringen voor pensioen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zelf regelen.

 

Voorbereiding


Voor het opstarten van een onderneming moet je al veel voorwerk doen. Denk bijvoorbeeld aan het verkennen van de markt, het schrijven van een ondernemingsplan, het regelen van de nodige vergunningen en het rondkrijgen van de financiering. Als je re-integratiebegeleiding krijgt, kun je die gebruiken voor de voorbereiding. Meer informatie over ondernemerschap vind je op de kennisbank op website van http://www.nohandicap.nl/, een netwerk van ondernemers met een handicap.

 

Speciale regelingen

 

Er zijn speciale voorzieningen voor (startende) ondernemers met een arbeidshandicap.

 

  • Het UWV betaalt aanpassingen en hulpmiddelen die je nodig hebt om te werken, zoals een aangepaste werkplek, een vergoeding voor vervoer per auto of een doventolk.
  • Je kunt bij het UWV of de sociale dienst een starterskrediet krijgen. Dit is een rentedragende lening of borgstelling bij de bank van maximaal € 31.975,-.
  • Je hoeft minder uur met je onderneming bezig te zijn om te kunnen profiteren van belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek: 800 uur (gemiddeld 16 uur per week) in plaats van 1225 uur per jaar.
  • Je houdt nog even recht op je Wajong-uitkering. De eerste vijf jaar na het starten van je bedrijf kun je winst hebben uit je bedrijf zonder dat direct je arbeidsongeschiktheid daalt. In de praktijk blijkt de verrekening van inkomsten met de uitkering nogal eens tot discussies te leiden met de uitvoeringsinstelling. Vraag daarom vooraf hoeveel je mag bijverdienen.
  • Wanneer je na de start van je onderneming nog niet genoeg verdient, kun je een aanvulling op je inkomen krijgen van maximaal 20% van wat je volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen. Je kunt deze "inkomenssuppletie" aanvragen bij een Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering maar niet bij WIA-uitkering. Deze regeling is vooral belangrijk als je in de eerste jaren van je ondernemerschap veel aanloopkosten hebt of veel tijd steekt in het opbouwen van een netwerk van contacten, zonder dat dit direct tot inkomsten leidt.

 

Deze voorzieningen kun je nu alleen krijgen als onderdeel van een re-integratietraject in de opstartfase van je bedrijf. Er zijn plannen om deze voorzieningen vanaf 2010 ook na de opstartfase te blijven vergoeden (onder een bepaalde inkomensgrens).

 

Verzekeringen

 
Als ondernemer ben je niet verplicht verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je kunt hiervoor zelf verzekeringen afsluiten, maar die zijn vanwege je handicap of ziekte vaak extreem duur. Als de verzekeraar je al accepteert, want particuliere verzekeraars zijn dat niet verplicht. Als je je bedrijf start vanuit loondienst of een uitkering dan kunt je een vrijwillige Ziektewet- en/of WIA-verzekering afsluiten bij het UWV. Je wordt hiervoor niet gekeurd en hoeft ook geen gezondheidsverklaring in te vullen. Er geldt een vaste, wettelijke premie. Uitkeringen worden op dezelfde manier berekend als bij werknemers. Je moet deze verzekering afsluiten binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt. De premie voor de vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering kun je van de belasting aftrekken.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.