Onderwijs en handicap


Je hebt een keuze gemaakt. Je hebt je aangemeld voor een opleiding bij een ROC, een hogeschool of een universiteit. Hoe voorkom je dan dat een beperking je schoolloopbaan in de war schopt? Op onderwijsenhandicap.nl vind je hiervoor veel informatie, checklists en tips.


PEP-meter


Enthousiast aan je studie beginnen? Zorg wel dat je jezelf niet overbelast. Weet je niet precies wat je aankan, dan kun je daar achterkomen met de PEP-meter. Deze test is een hulpmiddel om onzichtbare klachten als pijn of energietekort zichtbaar te maken. Met die kennis kun je je (studie)activiteiten beter plannen en wordt het duidelijk welke aanpassingen of voorzieningen jij nodig hebt. Je vindt de PEP-meter op de website onderwijs en handicap.

 

Hoger onderwijs


Ga je naar hbo of universiteit? Kijk dan eens op de website van handicap + studie. Op Studietips vind je oplossingen voor studieproblemen die veel studenten met een functiebeperking hebben, en onder Mijn rechten op welke voorzieningen je recht op hebt zodat de je opleiding voor jou te doen is. Handicap+Studie biedt ook nog brochures, nieuwsbrieven, trainingen, advies en een juridische helpdesk. Alles om te zorgen dat je je studie succesvol kunt afronden!

 

Vervoer en hulpmiddelen voor je opleiding


Heb je vervoersvoorzieningen nodig, dan kun je die aanvragen bij de uitvoeringsinstelling UWV. Zij kunnen je een scootmobiel, een driewielfiets of een driewielbrommer verstrekken, een vergoeding voor taxikosten geven. Soms krijg je zelfs een aangepaste auto in bruikleen (zo nodig inclusief rijlessen), met een kilometervergoeding erbij. Ook betaalt het UWV soms hulpmiddelen die je nodig hebt om te studeren Denk bijvoorbeeld aan een speciale computerapparatuur zoals een laptop.


De praktijk


Medewerkers van UWV zijn soms zelf niet op de hoogte van de mogelijkheden. Daardoor kun je ten onrechte worden afgescheept. Probeer dat te voorkomen door geduldig te zijn, vriendelijk te blijven, maar wel vasthoudend. Bel zo nodig nog een keer op. En nog een keer. Het kan enorm schelen om een bemiddelaar te hebben (bijvoorbeeld een consulent arbeidsintegratie van de ondersteuningsorganisatie MEE of een medewerker van een ROC (Steunpunt Opleiding en Handicap) die de weg weet bij.

 

Meteen afspraken maken

 

Vraag direct bij het begin van de opleiding (of al voordat je begint) een gesprek over je mogelijkheden en beperkingen. Vraag of ze mee willen denken over oplossingen. Laat de afspraken die je maakt op papier zetten, zodat het voor alle docenten duidelijk is dat je niet voor niets zo nu en dan om een speciale behandeling vraagt. Kun je niet alle onderdelen van het lesprogramma volgen, maak dan afspraken over alternatieven, zodat je toch je studiepunten haalt.

 

Begeleiding tijdens de opleiding


Tijdens je opleiding kun je soms nog wel wat hulp of begeleiding gebruiken, of is het handig te praten met mensen die alles weten van regelingen en voorzieningen en goede contacten hebben bij bijvoorbeeld UWV. Zij kunnen bemiddelen bij docenten over het afleggen van aangepaste tentamens en het maken van opdrachten en werkstukken. Ze helpen je bij het zoeken van een stageplaats. Zit je op een ROC vind je die mensen bij het Steunpunt Opleiding en Handicap. Op een hogeschool of universiteit kun je terecht bij een decaan, studieco÷rdinator of studieadviseur.


Toegankelijkheid van de schoolgebouwen


Helaas zijn onderwijsinstellingen niet verplicht om hun gebouwen aan te passen zodat jij overal in en bij kunt. Daardoor kan het een heel gedoe zijn om aan alle lessen, werkgroepen en practica deel te nemen. Vaak is er wel wat te regelen met de roostermakers, zodat de onderdelen die jij volgt worden gegeven in toegankelijke ruimtes.


Tentamens en examens


Elke onderwijsinstelling is wettelijk verplicht om tentamens en examens zo nodig in een aangepaste vorm aan te bieden. Je kunt bijvoorbeeld mondeling tentamens afleggen in plaats van schriftelijk, of omgekeerd. Ook kun je langer doen over een toets, bijvoorbeeld omdat je meer tijd nodig hebt om de opgaven te lezen en de antwoorden in te vullen. Overleg over de mogelijkheden met je docenten en begeleiders.


Stages

 

Heb je een handicap of ziekte, dan is het vaak lastig om een goede stage te organiseren. Toch kun je er wel degelijk goede afspraken maken met je stagebegeleiders en met het bedrijf of de organisatie waar je stage loopt. Je kunt bijvoorbeeld een aangepast programma volgen waarbij je toch leert wat je moet leren in een stage. Of je volgt de stage in deeltijd, maar dan langer.


Langer studeren

 

Kun je door je handicap of ziekte niet op tijd afstuderen, dan heb je recht op extra studiefinanciering. En als je helemaal niet kunt afstuderen, dan kan de rentedragende lening omgezet worden in een gift. Meer hierover staat op de website van handicap + studie. Word je ziek of raak je gehandicapt tijdens je studie, dan kun je direct een Wajong-uitkering aanvragen, bij UWV. Je hoeft daarvoor niet te stoppen met de studie. De uitkering begint overigens pas te lopen na een jaar wachttijd.

 

Naar het buitenland


Studeren in het buitenland? Op de site van handicap + studie staat veel praktische informatie over studeren met een handicap in het buitenland.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.