Sociale werkvoorziening


Kun je alleen werken in je eigen tempo en met aanpassingen of begeleiding? Dan kun je bij de Sociale Werkvoorziening werk vinden dat past bij je mogelijkheden. Voor de sociale werkvoorziening heb je een indicatie van UWV Werkbedrijf nodig. Je kunt gaan werken bij de Sociale Werkvoorziening zelf, maar ook gedetacheerd worden. Je blijft dan onder contract bij de sociale werkvoorziening, maar je werkt in een gewoon bedrijf. Nadeel is dat er weinig doorstroming is vanuit de sociale werkvoorziening. Je komt dus niet zo gemakkelijk meer ergens anders aan de slag. Bovendien heeft werken in de sociale werkvoorziening nog altijd een slechte naam - hoe onterecht vaak ook. Het is ook niet altijd makkelijk om een Wsw-plek te vinden door de lange wachtlijsten.


Begeleid werken


Een andere mogelijkheid is begeleid werken. Je gaat aan de slag bij een gewone baas, met een gewone arbeidsovereenkomst, onder begeleiding van een jobcoach. Bijkomend voordeel is dat er eerst goed onderzocht wordt wat je mogelijkheden zijn en of je misschien moet worden bijgeschoold of omgeschoold om ergens aan het werk te gaan. Eventuele aanpassingen en voorzieningen worden betaald door de gemeente, uit het potje voor de sociale werkvoorziening. Je kunt het aan de gemeente overlaten om een werkplek voor je te vinden, maar ook een pgb begeleid werken aanvragen en zelf op zoek gaan naar een passende baan, een begeleider uitkiezen en voorzieningen op je werkplek betalen.


Arbeidsvoorwaarden


In alle gevallen krijg je een loon dat te vergelijken is met het loon in andere bedrijfstakken. Door het werken bij de Wsw ga je nooit minder verdienen dan je uitkering en je recht op een uitkering vervalt ook niet.
 

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.