Solliciteren


Je wilt werken. Je weet dat je het kunt. Dus ben je op zoek naar een leuke baan. Een baan die past bij je mogelijkheden. Een baan met toekomst. Een baan waarin je met plezier kunt werken. Een baan die goed verdient. Een baan in een leuk bedrijf, met prettige collega's. Hoe kom je aan zo'n baan? Solliciteren!

 

Een baan vinden


Natuurlijk kun je zelf op zoek naar een baan: je solliciteert op een advertentie in de krant of stuurt een open sollicitatie. Ga je werken vanuit een uitkering? Dan kun je vaak hulp krijgen bij het vinden van een baan, zie de pagina re-integratie. Ook de Bart Foundation kan je helpen, zie Hulp bij het waarmaken van je ambitie.

 

Alles aanpakken


Je hoeft niet meteen te beginnen in je definitieve droombaan. De kans dat je dat lukt is ook erg klein, maar ook door minder leuke banen leer je wat je wel en niet interessant vindt en aankunt, en soms rol je door een tijdelijk baantje in een vaste baan. Alles aanpakken, dan wordt je netwerk ook groter. Veel mensen vinden hun baan via via!

 

Zelfvertrouwen


Zelfvertrouwen is van groot belang bij sollicitaties. Wees er van overtuigd dat jij geknipt bent voor de baan. De werkgever heeft een probleem, namelijk een vacature. Jij bent de oplossing. Zorg dat dat ook echt zo is, dus solliciteer op banen waar je de kwalificaties voor hebt en die je met je handicap of ziekte goed kunt doen. Word je toch afgewezen? Blijf niet bij de pakken neerzitten, maar leer ervan voor de volgende keer.

 

Voorbereiding


Heb je vanwege je handicap of ziekte aanpassingen, voorzieningen of begeleiding nodig, zorg dat uit wat je precies nodig hebt, of het UWV dat kan betalen en hoe dat aangevraagd moet worden. Mocht je nieuwe baas problemen zien opdoemen vanwege je handicap, dan kun jij direct met de oplossingen op de proppen komen.


Beperking ter sprake brengen


Moet je al in je sollicitatiebrief over je handicap of ziekte beginnen of wacht je daarmee tot je uitgenodigd wordt voor een gesprek? Dat hangt af van je eigen inschatting en de strategie die je wilt volgen. Sommige mensen schrijven er al over in hun brief, dat voorkomt verrassingen. Anderen wachten liever tot ze uitgenodigd worden voor een gesprek, omdat ze gemakkelijker praten dan schrijven. Is je handicap of ziekte van invloed op je werk? Dan kun je er niet omheen om er tijdens de sollicitatie over te beginnen. Als dat niet zo is, hoef je er niet over te beginnen tijdens de sollicitatie. Een werkgever mag er ook niet naar vragen in een sollicitatieprocedure. Toch is het vaak wel handig om er over te beginnen. Je laat daardoor merken dat je oprecht bent en dat je prijs stelt op wederzijds vertrouwen tussen jou en je nieuwe baas.


Op gesprek


Je brief was goed, je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Zorg ervoor dat je weet of het gebouw toegankelijk is en of er een aangepast toilet is. Heb je een zichtbare handicap, dan zal die ongetwijfeld ter sprake komen. Zelfs als je het er in je brief al over hebt gehad. Veel mensen hebben geen idee hoe het is om te leven met een handicap of ziekte. Je kunt dus allerlei vragen verwachten. Ook vragen die jou misschien ergeren. Ga uit van de goede wil bij de mensen aan de overkant van de tafel. Ze hebben jou niet voor niets uitgenodigd voor een gesprek. Door open antwoord te geven laat je blijken dat je stevig in je schoenen staat, ook als er lastige vragen komen.


Pluspunten


Leg uit wat er met je aan de hand is en waarom je ondanks die handicap of ziekte toch gewoon je werk kunt doen, nu en in de toekomst. Vertel eerlijk wat je niet kunt, maar laat ook zien wat er tegenover staat. Misschien kun niet veel dingen achter elkaar doen, maar daardoor goed plannen en snel werken. Soms kun je je beperking zelfs verkopen als een pluspunt: je hebt doorzettingsvermogen of ervaringsdeskundigheid.

 

Voordelen voor je werkgever


Solliciteer je vanuit en uitkering? Bij een re-integratietraject horen ook regelingen die het voor een werkgever aantrekkelijker maken om je in dienst te nemen:

 

  • Proefplaatsing: je werkt drie maanden op proef zonder dat de werkgever je loon hoeft te betalen.
  • Jobcoach: je krijgt op de werkvloer begeleiding om zo goed mogelijk te kunnen presteren.
  • Loondispensatie: wanneer je toch minder presteert mag je werkgever je minder betalen.
  • No-riskpolis: als je ziek wordt, betaalt het UWV je ziektewetuitkering en compenseert je werkgever.
  • Er is subsidie voor aanpassingen (bijvoorbeeld van het toilet)
  • Je werkgever betaalt voor jou minder WIA- en WW-premies . Soms krijgt de werkgever ook nog loonkostensubsidie.

 

Deze regelingen zijn vrij onbekend. Noem ze daarom bij je sollicitatie. Misschien haalt het de werkgever over de streep!

 

Wil ik hier wel werken?


Vraag je ook af uit of je echt wel bij die werkgever, in die organisatie, in die baan wilt werken. Misschien wel niet, omdat de mensen je niet bevallen, omdat het werk je bij nader inzien echt niet leuk lijkt, of omdat het gebouw voor jouw handicap of ziekte echt ongeschikt is en maar met moeite aangepast kan worden.

 

Geen discriminatie, niet zomaar een keuring


Het is goed om te weten dat werkgevers je niet alleen vanwege je handicap of ziekte mogen afwijzen bij een sollicitatie. Stem ook niet te gauw in met een aanstellingskeuring. Vragen over je gezondheid of een keuring mogen alleen als je voor je baan aan speciale lichamelijke eisen moet voldoen. Als je piloot wilt worden moet je bijvoorbeeld goede ogen hebben. Als je medische klachten hebt die het voor jou moeilijker maken om je werk te doen moet je natuurlijk wel melden. Als de werkgever ten onrechte naar je gezondheid vraagt of een keuring eist, kun je een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (www.aanstellingskeuringen.nl). Als je je op een andere manier gediscrimineerd voelt, kun je een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling of zelfs bij de rechter je gelijk halen.

 

Aangenomen


Je bent aangenomen! Gefeliciteerd! Helaas duurt het vaak even voordat UWV toestemming geeft voor de verstrekking van voorzieningen en aanpassingen. Je zal niet de eerste zijn die een baan niet kan aanvaarden omdat het UWV zo traag is met beslissen. Zorg daarom dat je weet welke persoon bij UWV verantwoordelijk is voor de beslissing over jou voorzieningen en bel die persoon op bij onnodige vertragingen. Dring zo nodig aan op spoed, er staat voor jou veel op het spel. Of schakel het re-integratiebedrijf in om UWV onder druk te zetten.


Ga in ieder geval niet zelf alvast zaken aanschaffen of kosten maken! Als de toestemming van UWV uitblijft, kan je dat heel veel geld kosten!

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.