Studeren - regels en voorzieningen


Het expertisecentrum handicap + studie voor het hoger onderwijs heeft een uitgebreide internetsite. Op de site staan alle wetten, regelingen en voorzieningen over studeren met een handicap of chronische ziekte. In het hoger onderwijs ondervinden 38.000 48.000 studenten belemmeringen tijdens hun studie als gevolg van een functiebeperking.

 

Oplossingen voor deze studieproblemen heeft handicap + studie op een rijtje gezet in de database 'studietips'. Studenten kunnen hierin hun beperking aanklikken en de problemen waar ze tijdens hun studie tegenaan lopen. Vervolgens verschijnt een lijst met tips en oplossingen die de student via de studentendecaan kan aanvragen.


Veel studenten met een functiebeperking weten niet dat hun onderwijsinstelling verplicht is een 'studeerbare' opleiding aan te bieden met bijvoorbeeld verlengde tentamentijden of vervangende opdrachten. Onder 'mijn rechten' vind je op de site welke voorzieningen en regelingen betrekking hebben op studeren met een functiebeperking. Met vragen over je rechten en plichten kun je ook terecht bij de jurische helpdesk van Handicap+Studie.

 

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen over studeren met een handicap of chronische ziekte kan zich gratis abonneren op het magazine Binding via algemeen@handicap-studie.nl of bel 030-2753300. Postadres is handicap + studie, postbus 222, 3500 AE in Utrecht.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.