Vrijwilligerswerk


Vrijwilligerswerk kun je gaan doen omdat je werkervaring wilt opdoen, omdat je een betaalde baan niet ziet zitten, of om het werk meer naar je hand kunt zetten. Met de organisatie waar je voor werkt kun je afspreken dat je alleen als je er de energie voor hebt, dat je langere periodes rust kunt nemen of dat er altijd iemand kan inspringen als jij niet kunt werken. Probeer dat maar eens te regelen op je werk.


Voorzieningen


Als je aanpassingen en voorzieningen nodig hebt, kun je voor vergoeding daarvan soms terecht bij gemeente, het UWV of je zorgverzekering. Jammer genoeg is dat lang niet altijd zo. Gemeenten betalen vaak wel scholing en begeleiding voor vrijwilligerswerk, vooral als je door vrijwilligerswerk kans maakt op een betaalde baan.


Vrijwilligerswerk naast je uitkering


Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, mag het vrijwilligerswerk niet je arbeidsongeschiktheid verlengen of verergeren. Er bestaan officieel goedgekeurde activiteiten waarvoor geen toestemming nodig is. Vraag bij twijfel altijd om toestemming.

 

Houd er wel rekening mee dat je door vrijwilligerswerk te doen laat zien dat je kunt werken. Bij herkeuring kun je daardoor een deel van je arbeidsongeschiktheidsuitkering verliezen.

 

Wanneer je vrijwilligerswerk doet naast een WW-uitkering, moet je dit melden bij het UWV en aan een aantal voorwaarden voldoen zoals beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Bij sommige gemeenten moet je ook toestemming vragen voor vrijwilligerswerk bij een bijstandsuitkering.
Door vrijwilligerswerk te doen hoef je soms niet meer te solliciteren als je een WW- of bijstandsuitkering hebt.


Onkostenvergoedingen


De vrijwilligersorganisatie mag alle onkosten vergoeden die je kunt verantwoorden met bonnetjes. Je kunt ook een vaste vergoeding krijgen. Dat scheelt veel gedoe, maar pas op dat je niet alles moet terugbetalen. Vraag vooraf je uitkeringsinstantie wat je maximaal mag krijgen. Als je meer krijgt, kan het teveel worden ingehouden op je uitkering. Ook moet je er belasting over betalen. Krijg je geen onkostenvergoeding? Dan kun daarvoor soms je  een beroep doen op een vergoeding via de bijzondere bijstand. Je mag de gemaakte kosten dan als gift aftrekken van de belasting. Soms geven gemeenten ook een stimuleringspremie als je vrijwilligerswerk doet.

 

Vrijwilligerswerk bij het Prinses Beatrix Fonds


Word vrijwilliger voor het Prinses Beatrix Fonds door te helpen in de jaarlijkse collecte of je op een andere manier in te zetten voor dit Fonds dat zich inzet voor mensen met een spierziekte.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.