Werk en uitkering combineren


Als je gaat werken, verlaagt het UWV de uitkering tijdelijk met je inkomsten uit dat werk. Kun je het werk toch niet volhouden? Dan krijg je weer gewoon je volledige uitkering. Overigens is dat niet altijd voordelig. De uitkering op grond van je nieuwe loon kan namelijk hoger zijn dan je (oude) Wajong- of WIA-rechten. Pas na vijf jaar werken verlaagt het UWV je uitkering blijvend.


Ga niet aan het werk zonder dat te melden en zo nodig te overleggen met de arbeidsdeskundige of je consulent bij UWV. Geef je inkomsten keurig op. Doe je dat niet, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn, van vermindering, stopzetting en terugvordering van je uitkering tot forse naheffingen door de Belastingdienst.


Bijverdienen naast je uitkering


Om bij te verdienen naast een uitkering kun je altijd gebruik maken van je zogenoemde restcapaciteit. Je uitkering komt daardoor niet in gevaar en je inkomsten worden niet gekort op je uitkering. Dat zit zo. Stel je bent volledig afgekeurd. Formeel ben je dan 80-100% arbeidsongeschikt. Dat betekent dat je dus nog maximaal 20% arbeidsgeschikt bent. Die restcapaciteit kun je benutten. Er geldt wel een ingewikkelde berekening om te bepalen hoeveel je precies mag bijverdienen. Het gaat om 20% van je zogenoemde maatmanloon. Dit loon wordt uitgedrukt in geld, niet in uren. Het maakt dus niet uit hoe veel uren je werkt, het gaat er om hoeveel je daar mee verdient. Het maatmanloon is het loon dat je verdiend zou hebben als je was blijven werken. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de algemene stijging van de lonen, maar niet met eventuele promoties of opschalingen die je bent misgelopen. Voor Wajong geldt het minimumloon als maatman. Bij de uitvoeringsinstelling UWV waar je je uitkering van krijgt kun je navragen wat jouw maatmanloon precies is.


Heb je een gedeeltelijke uitkering, dan gelden dezelfde regels, maar wel met andere percentages. Ben je bijvoorbeeld voor 65-80% afgekeurd, dan mag je maximaal 35% van je maatmanloon bijverdienen zonder dat je uitkering gekort wordt.


Meer bijverdienen


Het is heel onvoordelig om net iets meer dan die 20% bij te verdienen. Je uitkering kan dan ineens een stuk lager uitvallen. Bovendien is de verrekening van je bijverdiensten vaak enorm ingewikkeld. Ga daarom uit van een veilige marge, door maximaal zo'n 15-17% van je maatmanloon bij te verdienen. Kun je een baan krijgen waarin je meer verdient dan dat, overleg hier dan over met de arbeidsdeskundige of je consulent bij de UWV. Je inkomsten worden hoe dan ook verrekend met je uitkering. Maar als je zonder overleg met de UWV aan de slag gaat, loop je de kans dat het percentage van je arbeidsongeschiktheid per direct wordt verminderd. Dat is lastig terug te draaien mocht je het werk vervolgens niet volhouden.


Als je na je studie aan het werk gaat


Had je een Wajong-uitkering tijdens je studie en ga je na je studie aan het werk, dan geldt een voordeliger regeling. Na afloop van die studie een zogenoemd fictief maatmanloon vastgesteld dat hoger is dan het minimumloon. Dat is het loon dat je met je opleiding had kunnen verdienen als je geen arbeidshandicap had gehad. Na verloop van tijd (als duidelijk wordt hoe je verdiensten er uitzien) wordt de fictieve maatman omgezet in een definitieve maatman. Maar ook die kan worden aangepast als je promotie maakt en daardoor meer gaat verdienen. De fictieve maatman heeft geen invloed op de uitkering zelf (die blijft even laag), maar wel op het bedrag dat je mag bijverdienen. Vandaar dat veel Wajongers na hun afstuderen een parttime baan prima kunnen combineren met een gedeeltelijke Wajong-uitkering. Ook als ze met die parttime baan (veel) meer verdienen dan het minimumloon. Deze regeling geldt overigens alleen als je er tevoren afspraken over maakt met UWV. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat je je Wajongrechten verspeelt, zodra je meer gaat verdienen dan het minimumloon.


Duidelijke uitleg over bijverdienen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering staat op de website Handicap.nl. Hier vind je bovendien een uitgebreid verhaal over wat er gebeurt met je Wajong-uitkering na je afstuderen.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.