Medische keuring


Heel veel voorzieningen waar je recht op hebt hangen af van een medische keuring, bijvoorbeeld een uitkering, re-integratiebegeleiding, woningaanpassing of thuiszorg. Het is dus heel belangrijk dat die keuringen zorgvuldig en eerlijk zijn. Dat valt in de praktijk jammer genoeg vaak vies tegen. Daarom is het erg belangrijk om kritisch te zijn. Zo verklein je de kans op een onzorgvuldig oordeel:

 

  • Bereid je goed voor, bijvoorbeeld met de tips in Eerste hulp bij keuringen op de website van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (www.steungroep.nl). Daarin wordt ook verwezen naar de uitgebreidere brochure Handleiding voor de (her)keuring.
  • Informeer al tijdens de keuring welk advies de arts geeft.
  • Vraag altijd na afloop de medische rapportage op. Als gegevens niet kloppen mag je die laten veranderen.
  • Maak bezwaar tegen een verkeerd oordeel en ga eventueel in beroep, liefst met hulp krijgen van bijvoorbeeld vakbond of rechtsbijstandsverzekering. Je kunt hierover informatie krijgen bij het juridisch steunpunt van de CG-raad.

Een keuring voor een baan, mag dat?


Medische keuringen bij een sollicitatie zijn normaal gesproken verboden. De werkgever mag ook geen vragen stellen over je gezondheid of vroegere ziekteverzuim. Sommige beroepen stellen medische eisen om het werk te kunnen doen zonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van jezelf en anderen. In dat geval mag een keuring wel. De werkgever moet dan wel van tevoren duidelijk maken dat er een keuring nodig is.

 

Kijk op www.welder.nl of www.aanstellingskeuringen.nl voor meer informatie over aanstellingskeuringen. Vind je dat je ten onrechte gekeurd bent of gevraagd naar je gezondheid? Dien dan een klacht in bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.