Discriminatie verboden


Discriminatie van mensen met een beperking is verboden. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De wet is van toepassing op de arbeidsmarkt, in alle sectoren van het onderwijs en op het gebied van wonen. Eind 2010 zal de wet ook gelden in het openbaar vervoer.


Geen discriminatie op het werk


Bij werving en selectie of tijdens een sollicitatiegesprek mag je niet anders behandeld worden je handicap of chronische ziekte. Dat geldt tot en met het ontslag, dus ook bij arbeidsvoorwaarden, promotie en scholing. Je werkgever is verplicht om te zorgen voor doeltreffende aanpassingen zodat je je werk kan doen. Je werkgever mag wel onderscheid maken als je beperkingen een risico vormen voor jezelf of je werkomgeving.

 

Klacht indienen


Vind je dat je toch ongelijk wordt behandeld? Dien dan een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling (www.cbg.nl). Je kunt in het uiterste geval zelfs naar de rechter stappen en een schadevergoeding claimen.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.