Tips voor het aanvragen van voorzieningen


Het kost veel tijd, energie en doorzettingsvermogen om allerlei gewone zaken te regelen zoals vervoer en werk. Hier zijn wat tips om ervoor te zorgen dat je aanvragen zo soepel mogelijk verloopt.

 

Leg alles vast


Bewaar kopieën van alle brieven en e-mails die met de aanvraag te maken hebben. Vraag bij e-mails altijd om een ontvangstbevestiging. Noteer bij telefoongesprekken de naam van degene met wie je spreekt en schrijf op wat er is gezegd en afgesproken. Ook als je op gesprek komt, is het handig om aantekeningen te maken. Vraag gespreksverslagen op, controleer die en laat ze corrigeren als ze niet kloppen. Je hebt al snel een hele papierwinkel, dus is het belangrijk om je administratie goed te organiseren en te bewaren. Natuurlijk moet je je zelf aan termijnen en afspraken houden, maar let er ook op dat de instanties op tijd reageren. Bel op als dat niet zo is.

 

Be prepared


Zet op papier wat je tijdens het gesprek wilt gaan zeggen of vragen, zodat je niets vergeet. Geef een kopie aan je gesprekspartner. Zorg dat je weet welke vragen je kunt verwachten en wat je daarop kunt antwoorden. Soms kun je tijdens het gesprek al vragen wat het oordeel zal zijn. Verzamel daarom ook al tegenargumenten tegen een negatieve beslissing. Een afwijzing is vaak een kwestie van geld. Misschien kun je zelf een goedkopere oplossing bedenken.

 

Samen sta je sterk


Als je een gesprek of keuring hebt, is het prettig om een familielid of vriend meenemen of iemand van een belangenorganisatie. Hij of zij kan je moreel steunen en aantekeningen maken.

 

Wees zelfverzekerd


Zie je op tegen het gesprek en ben je bang dat je door je gesprekpartner laat overdonderen? Bedenk dan dat je aanspraak maakt op een voorziening waar je recht op hebt. Stel je zelfverzekerd op, stel vragen en wijs op andere mogelijkheden. Blijf wel beleefd, ook als je al veel nare ervaringen hebt opgedaan of van het kastje naar de muur bent gestuurd. Als je irritatie oproept bij je gesprekspartner, doet dat je zaak geen goed.

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.