Minimumloon


Een baas huurt jou in en daar wil je goed voor betaald worden. Je hebt tenminste recht op het minimum(jeugd)loon. Dat betekend dat je nooit wordt onderbetaald.

Sociale minimum

Het kan voorkomen dat je minder dan 100% aan de slag gaat, of dat je baas loondispensatie krijgt. Bijvoorbeeld omdat je door je handicap minder werk kunt verzetten in dezelfde tijd. Kortom, alles bij elkaar zou je wel eens onder het sociale minimum (bijstandsniveau) terecht kunnen komen. In dat geval heb je recht op een aanvullende uitkering, uit de WIA, Wajong of een andere regeling.

Extra Informatie

Schema minimumloon per 1 januari 2010: Klik

WIA, Wajong en andere regelingen: Klik

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.