Uitkering


Als je door je handicap niet kunt werken, heb je recht op een uitkering. Ook als je nooit de kans hebt gehad om betaald aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld omdat je als kind al gehandicapt was of doordat je gehandicapt raakte toen je nog op school zat of studeerde. In dat geval kun je bij het UWV een wajong-uitkering aanvragen.

Wajong

De Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. Die naam is trouwens een beetje misleidend. De Wajong uitkering kan namelijk doorlopen tot je pensioen, als je 65 jaar wordt.
Dankzij de jonggehandicaptenkorting levert de Wajong meer op dan het sociale minimum (bijstandsniveau). Bovendien staat je uitkering los van het inkomen van een eventuele levenspartner. Je man, vrouw, vriendin of vriend kan dus gewoon verdienen, zonder dat dit op jouw uitkering wordt gekort.  Vanaf je 17e kun je een Wajong aanvragen. De Wajong gaat pas in als je 18 jaar wordt. Ben je jonger, dan kunnen je ouders extra geld voor je krijgen, een tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor gehandicapte kinderen (TOG).

Extra Informatie

Informatie over de Wajong: Klik

Informatie over de TOG: Klik

9 Till 5

Er zijn in Nederland veel regelingen om je te helpen zoveel mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Maar je moet er wel zelf achteraangaan. Je krijgt met veel verschillende loketten te maken en ziet snel door de bomen het bos niet meer. Hellup is bedoeld als wegwijzer en hulpmiddel om je eigen keuzes weloverwogen te maken. Onderaan de teksten vind je de links naar de organisaties waar je terecht kunt.