Huisregels Jackies

Jackies.nl is een internetcommunity voor jongeren (18 jaar of ouder) met een spierziekte.
Vrienden maken, informatie uitwisselen en met elkaar discussiëren vindt plaats zonder inhoudelijke inmenging van jackies.nl. Wel zijn er een aantal huisregels. Iedere bezoeker van jackies.nl dient deze te respecteren. Bij het aanmaken van je profiel, het deelnemen aan de chat of het plaatsen van berichten in The Club ga je automatisch akkoord met deze regels. Jackies.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de site plaatsen. Onbekend met communicatie via internet? Kijk dan even op wikipedia.

Aanmaken profielen
Een profiel dient aangemaakt te worden met een geldig e-mail adres.
Dit e-mail adres wordt gebruikt om je profiel te activeren. Tevens kan jackies.nl via dit e-mail adres contact met je opnemen. De regels van The Club gelden ook voor teksten binnen je eigen profiel.

Reacties plaatsen in The Club
The Club is de plaats om met elkaar te discussiëren. Om het voor iedereen prettig te houden de volgende punten;

 

Niet toegestaan:

 • Teksten van discriminerende, seksuele of racistische aard.
 • Aanbiedingen van (commerciële) diensten of reclame uitingen.
 • Smaad/laster, stelselmatig beledigende posts, of het bekend maken van (bedrijfs)namen bij negatieve ervaringen met personen/bedrijven.
 • Spammen
 • Plaatsen van persoonlijke gegevens en/of materiaal waarop copyright rust.
 • Plaatsen van (of linken naar) pornografisch of schockerend (beeld) materiaal.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de jackiescrew (bijvoorbeeld door niet on-topic te blijven)
 • Het oproepen tot deelname aan medisch onderzoek.


Toegestaan:

 • Verzoeken van journalisten of studenten tot deelname aan onderzoeken/interviews/programma’s e.d. zijn toegestaan mits doel en inhoud duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 • Onderzoekers kunnen hun verzoek indienen bij het bestuur van de VSN, onder bepaalde voorwaarden.


Chat
De chat is de ideale plaats om elkaar virtueel te ontmoeten. Jackies.nl wil een zo open mogelijk karakter in de chat behouden. Met uitzondering van de specifieke “themachat”´ is elk onderwerp mogelijk. Hoewel jackies.nl zich afzijdig houdt van de inhoudelijke discussie is er geregeld een moderator aanwezig. Deze herken je aan de oranje kleur (moderator) of rode kleur (administrator).

 

Rol van moderator:
Hij/zij is verantwoordelijk voor een goed verloop van de chat. Nieuwe chatters worden welkom geheten en indien nodig volgt uitleg van het chatprogramma. Heeft aandacht voor de specifieke beperkingen van de doelgroep (b.v. beperkte reactiesnelheid). Bewaakt de regels.


Niet toegestaan:

 • Kwetsende, beledigende, discriminerende of racistische teksten
 • Flood (herhaaldelijk snel achter elkaar nutteloze tekst plaatsen) of spam
 • Expliciet seksueel taalgebruik
 • In de publieke chatkamer reageren op beslissingen van de moderator
 • Het geven van persoonlijke gegevens

 

Indien men de regels overtreedt volgt eerst een waarschuwing (via privé gesprek), bij herhaling wordt (publiekelijk) een waarschuwing gegeven. Naar ernst van het incident volgt vervolgens een kick of ban.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels hou?

Naar zwaarte van de overtreding behoudt het beheer van jackies.nl zich het recht voor berichten/teksten te wijzigen of te verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
Bij een eerste overtreding zal vermelding van reden van de wijziging/verwijdering worden gegeven op de plaats waar de overtreding wordt opgemerkt. Bij een tweede overtreding van dezelfde regel krijg je via je e-mail adres een officiële waarschuwing.
Ga je vervolgens nogmaals in de fout dan krijg je een IP-ban.

Deze uitzonderlijke maatregel wordt uiteraard via het door jou opgegeven e-mail adres met je gecommuniceerd
In ernstige gevallen zal jackies.nl contact opnemen met de afdeling abuse van je internetprovider.

Heb je vragen over deze huisregels of ben je van mening dat een moderator een verkeerde beslissing heeft genomen?
Stuur dan even een mailtje aan beheer@jackies.nl.

Bij klachten over de chat is een chatlog vereist om je klacht in behandeling te kunnen nemen.
Je kan een chatlog maken door het gesprek in de publieke kamer op te slaan. Klik hiervoor in het chatprogramma op het 3e icoontje van rechts (diskette). Vervolgens kan je tekst selecteren plakken in een teksteditor zoals Word of notepad.

Meet Jackie Doortje!

Meet Jackie Doortje! Mijn naam is Doortje, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Leiden. Momenteel ben ik bezig met het behalen van vwo-deelcertificaten op het VAVO in...

Laura

Laura Werken is belangrijk. Niet alleen om je eigen boontjes te doppen, maar ook om deel uit te maken van de maatschappij. Leren om samen te werken met...