Seksueel misbruik en geweld


Seksueel misbruik is seksueel getint contact waarvan je niet bent gediend. Hiervan is ook sprake als je niet echt seks met iemand hebt gehad, maar op een seksuele manier bent aangeraakt of iets bij iemand anders hebt moeten doen, terwijl je dat niet wilde. Dit kan iemand doen die je vertrouwt of waar je afhankelijk van bent. Juist jongeren met een handicap hebben hiermee vaker te maken, omdat ze op andere mensen moeten vertrouwen voor wat extra (lichamelijke) hulp. Die afhankelijkheid maakt het ook extra moeilijk om hiermee om te gaan.

 

Wat kun je er tegen doen?


Niemand heeft het recht jou aan te raken als je dit niet wilt. Het is vaak erg moeilijk jouw grenzen duidelijk aan te geven. Soms gaat iemand bijna vanzelf hier overheen. Dan lijkt het al te laat. Maar zodra een aanraking of een gesprek niet meer goed voelt, moet je dit aangeven. Laat je niet van de wijs brengen. Ondanks dat je het aangeeft kan het zijn dat die persoon toch doorgaat.

 

Wees je ervan bewust dat seksueel misbruik in geen geval jouw schuld is! Als jij iets niet wilt en de ander doet het toch, dan zit die ander fout. Ongeacht wat dan ook. Voel je dus ook niet schuldig als je ertegen optreedt. De dader is fout bezig en verdient het aangepakt te worden. De ander maakt misbruik van jouw kwetsbaarheid.

 

Welke stappen kan je zoal nemen?

 

Praat er met iemand over. Heeft iemand je seksueel misbruikt of op een of andere manier ongewenst seksueel benadert (dus ook als iemand met je praat over seks of je lijf en dat een ongemakkelijk gevoel geeft), praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Je ouders bijvoorbeeld, een leraar, vrienden of vriendinnen, een moeder van een vriendin of je huisarts. Vertel wat er aan de hand is! Als je het gevoel hebt dat je het tegen niemand in je omgeving durft te zeggen, kun je ook bellen met een telefonische hulpdienst. Bij dit soort hulpdiensten kan je je verhaal kwijt en word je geholpen met het nemen van voor jou juiste juiste stappen. (Stichting Korrelatie 0900-1450, van 9.00-22.00 uur).


De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) heeft een apart telefoonnummer dat je kunt bellen als je een handicap hebt en in aanraking bent gekomen met seksueel misbruik. Het nummer is 030 - 243 55 84. Het is bereikbaar op maandag van 15.00 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur.


Aangifte doen..

 

Bij de politie zijn er speciale ambtenaren die jeugd- en zedenzaken behandelen en dus gewend zijn met dit soort zaken om te gaan. Bel naar 0900 - 8844 voor informatie of om aangifte te doen. Overweeg de optie van aangifte doen goed, want het kan ertoe leiden dat de dader wordt gestraft en dat hij/zij stopt met het misbruiken van anderen (als daarvan sprake is).


Lichamelijk gevolgen


Als er sprake is geweest van verkrachting dan kan dit zowel geestelijke als lichamelijke gevolgen hebben. Voor vrouwen geldt: er bestaat altijd het risico van zwangerschap en van SOA's (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen). Twintig procent van het misbruik gebeurt met mannen. Ook zij lopen bij een verkrachting het risico van een SOA. Het is daarom heel belangrijk dat je je laat onderzoeken door je huisarts als je verkracht bent. Hij of zij heeft bovendien een zwijgplicht en mag dus niets aan anderen vertellen over wat jij hebt meegemaakt. Voor meer informatie hierover kun je ook kijken op www.fiom.nl.

 

Psychische gevolgen


Seksueel misbruik kan hele heftige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Vaak krijgt een slachtoffer te maken met allerlei verwarrende gevoelens. Schaamte, schuldgevoelens, zich vies voelen, verdriet en angst zijn allemaal emoties die lang kunnen doorwerken na seksueel misbruik. Bovendien is het na zo'n rotervaring natuurlijk supermoeilijk om mensen nog te vertrouwen. Daarom is het goed om professionele hulp te zoeken bij bijvoorbeeld het Riagg of maatschappelijk werk (zie adressen in de telefoongids of bij Check it). Je huisarts kan je er ook meer over vertellen.

 

Last but not least: blijf erover praten met mensen in je omgeving! Op die manier kun je je frustraties en angsten van je af praten. Het helpt de mensen om je heen te begrijpen wat jij voelt en wat je meegemaakt hebt. Als je het moeilijk vindt om er met mensen over te praten, kun je ook proberen om je gevoelens op te schrijven of om te chatten met jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. Op www.seksueelgeweld.nl vind je verschillende lotgenotensites.

 

Weerbaarheid


Om je weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten kan het een idee zijn om een zelfverdedigingcursus te volgen. Hier leer je allerlei technieken die het makkelijker maken om iemand af te weren (slaan, stoten, knijpen, gillen). Maar je leert ook hoe je jezelf sterker kan opstellen, waardoor een ander jou niet als kwetsbaar en dus als slachtoffer ziet. Voor mensen met een handicap zijn er speciale weerbaarheidstraingen.

 

Voor informatie over cursussen zelfverdediging (en weerbaarheid) en adressen van docenten bij jouw in de buurt neem contact op met Lydia Zijdel, Vrijzicht 165, 1068 CK Amsterdam, 020 6100722. Lydia is zelf gehandicapt, is een fanatiek sportvechtster, geeft cursussen zelfverdediging en leidt mensen op tot docent.

 

Ook de Pluyn Werkenrodegroep leidt gehandicapten op tot cursusleider weerbaarheid, evenals Malousch Köhler. Zij geeft lessen zelfverdediging en weerbaarheid speciaal voor mensen met een handicap. Zij heeft een eigen trainingsburo, Veerkracht. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen kan je ook verder helpen, net als het TnA (Toeleiding naar Arbeid). Hier kun je weerbaarheidscusussen volgen.

 

De video EigenWijs, over weerbaarheid bij jongeren met een handicap, kun je bestellen op de website van Zetnet.

Natuurlijk kun je ook je belager aan het schrikken maken met een geluidssignaal. Dit doe je met een persoonlijk alarm. Als je aan de ketting trekt, maakt dit kastje enorm veel herrie. Degene die je lastigvalt, zal maken dat hij wegkomt, want het wordt voor iedereen in de omgeving duidelijk dat er iets aan de hand is.


Een vergelijkbaar systeem is het persoonlijk alarm van Doberman Products. Dit is een soort horloge met een knop die je kunt indrukken als je wordt lastiggevallen.


 

Littl'red book

Als je een spierziekte hebt, dan is je lijf niet altijd even makkelijk. Soms ga je achteruit en weet je niet hoe je je energie kunt verdelen. Misschien loop je met een hoop vragen rond. Kan ik wel seks hebben? En hoe dan? Waar vind ik kleding die om mijn lijf passen? Hellup! Ik heb altijd koude voeten! 

In Litll' Red Book vind je een alfabet aan antwoorden op vragen over relaties, seksualiteit, je lichaam en gevoelens.