Vervoersvoorziening aanvragen


Is het vanwege je handicap lastig om op de gebruikelijke manier van en naar je werk te reizen, dan kun je een voorziening krijgen voor werkvervoer, van het UWV, in het kader van de Wet REA. Het kan gaan om een bruikleenauto met kilometervergoeding, de vergoeding van auto-aanpassingen of om een vergoeding van taxikosten. Die vergoeding mag je ook gebruiken om je eigen auto rijdende te houden, om je door iemand te laten brengen en halen of om met het collectief vervoer van de gemeente mee te reizen.


Krijg je een bruikleenauto van het UWV, dan hoort daar een vergoeding bij voor de kilometers die je rijdt om je werkplek te bereiken. Bovendien kun je via de gemeente bij je werkplek een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken krijgen.


Krijg je je taxikosten vergoed, dan betaalt UWV alleen de werkelijk gemaakte kosten. Je kunt daarbij gaan tot het vooraf vastgestelde maximum.


Krijg je werkvervoer via UWV, dan kun je bij diezelfde instelling een extra vergoeding krijgen voor privé-vervoer. Je hoeft dan niet meer bij de gemeente aan te kloppen voor vervoersvoorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Dat is gunstig, want de gemeentelijke voorzieningen zijn over het algemeen soberder dan die van UWV. Zo is de inkomensgrens bij de gemeenten meestal een stuk lager, en verstrekken de meeste gemeenten maar mondjesmaat bruikleenauto's of kilometervergoedingen.


Werkvervoer wordt alleen vergoed als het bruto gezinsinkomen niet hoger is dan de maximale WAO-uitkering. Dat is zo'n € 30.500 per jaar. De enige uitzondering is dat aanpassingen aan de eigen auto aan alle gehandicapte werknemers vergoed worden, ongeacht hun inkomen. Heb je een bruikleenauto van UWV en stijgt je inkomen tot boven de inkomensgrens, dan kun je de auto meestal voordelig van UWV kopen.


Voor meer informatie kun je kijken op de website van het UWV.

Moov'n

Hier vind je info over mobiliteit. Daar vallen hulpmiddelen (vanaf nu 'stuts'!) onder, maar ook vervoer - naar school, naar vrienden enzovoort. En... je leest hier hoe je zelf je rijbewijs kunt halen!