Eigen bijdragen


Bij de verstrekking van vervoersvoorzieningen gelden allerlei inkomensgrenzen en eigen betalingen.


In de meeste gemeenten krijg je geen vervoersvoorzieningen als je meer verdient dan anderhalf keer het sociale minimum (bijstandsniveau). Maak je gebruik van een eigen auto en heb je een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats nodig, dan komen de kosten daarvan voor je eigen rekening. Je betaalt niet alleen voor de medische keuring, maar ook leges voor de verstrekking van een parkeerkaart en vaak ook de aanlegkosten voor een parkeerplaats.

Kun je die kosten met jouw inkomen niet zelf dragen, vraag dan om bijzondere bijstand bij de gemeentelijke sociale dienst. Je krijgt alleen een vervoersvoorziening van UWV om op je werk te komen of te studeren, als je inkomen niet hoger is dan ongeveer € 30.500 bruto per jaar. Verdien je meer, dan moet je zelf voor je vervoer zorgen. Alleen aanpassingen aan je eigen auto worden dan nog wel vergoed.


Meer over gemeentelijke vervoersvoorzieningen staat op de VSN pagina over vervoer voor persoonlijke doeleinden.

Meer over vervoersvoorzieningen voor werk en studie staat op de VSN pagina's over vervoer van en naar het werk en over vervoer naar school en terug.

Meer informatie over parkeren staat op de VSN pagina over parkeren met een handicap.


Meer over hulpmiddelen staat op de VSN pagina over medische hulpmiddelen.

Moov'n

Hier vind je info over mobiliteit. Daar vallen hulpmiddelen (vanaf nu 'stuts'!) onder, maar ook vervoer - naar school, naar vrienden enzovoort. En... je leest hier hoe je zelf je rijbewijs kunt halen!