Zorg, hulp en begeleiding thuis


Heb je thuis verpleging verzorging of begeleiding nodig? Daarvoor moet je een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen bij het CiZ. Voor huishoudelijke hulp moet je bij het Wmo-loket van je gemeente zijn. Sommige gemeenten bepalen zelf wie huishoudelijke hulp krijgt, andere doen dat via het CiZ.


Pgb

AWBZ-zorg en huishoudelijke hulp kun je in natura krijgen of als persoonsgebonden budget (pgb). Als kiest voor in natura hoef je niets zelf te doen, maar kun je te maken krijgt met wachtlijsten, wisselende hulpverleners en/of hulp op tijdstippen die je niet goed uitkomen. Met een pgb heb je meer in eigen hand. En als je een familielid inhuurt kun je een lager loon afspreken.

 

Met een pgb moet je ook meer regelen. Als je iemand in dienst neemt, kun je gratis hulp krijgen van het Servicecentrum PGB. Het servicecentrum geeft advies, regelt de salarisadministratie en betaalt het loon van je zorgverlener door bij ziekte. Meer informatie over deze service vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.


Informatie en tips vind je op de VSN-webpagina's Persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging , Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp en op de website van Per Saldo. Als lid kun je daar ook terecht voor adressen van hulpverleners, bureaus die je helpen bij het zoeken naar hulp en (tegen betaling) een administratief hulpmiddel.


Eigen bijdrage

Voor AWBZ-zorg betaal je een eigen bijdrage die gebaseerd is op je inkomen, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd. Ook voor huishoudelijke hulp kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen. Sommige gemeenten doen dat wel, andere niet. De hoogte van de eigen bijdrage kan ook per gemeente verschillen. De eigen bijdragen voor de AWBZ en Wmo mogen samen niet hoger zijn dan een inkomensafhankelijk maximumbedrag van 15% van je inkomen.

 

Geen indicatie?

Krijg je geen of te weinig indicatie? Dan kun je ook denken aan mantelzorg of hulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld via Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

 

Tekst geplaatst/gewijzigd: 03-03-2014

My House

Wonen op je eigen plek. In je eentje of met anderen. Zelfstandig of in een instelling. In een gezellig rommelhok of in een mooi strak interieur. Mogelijkheden te over. In Hellup lees je er alles over. Zoek uit wat bij je past en waar jij je lekker bij voelt.